logo Học viện hậu cần ngành Bảo hiểm thuộc Bigfamily

Luật Kinh doanh Bảo hiểm_Video các điều khoản liên quan đến Bảo hiểm Nhân thọ

Viết đánh giá
Insurtech:
99.000₫

Sách Luật kinh doanh Bảo hiểm có thể được xem là vật bất ly thân của tất cả Anh/Chị tư vấn viên trong ngành Bảo hiểm. Anh/Chị thường dùng các điều khoản trong luật để giải thích cho khách hàng trong quá trình tư vấn để gia tăng niềm tin của khách hàng và tạo thêm nhiều cơ hội chốt hợp đồng bảo hiểm thành công.

Đăng ký Video
YÊU CẦU GỌI LẠI Tư vấn thêm thông tin

Sách Luật Kinh doanh Bảo hiểm đã được đội ngũ của chúng tôi biên tập thành những Video sống động và chi tiết về các điều khoản của Luật liên quan đến Bảo hiểm nhân thọ. Với 2 phiên bản Nam và Nữ giúp Anh/Chị dễ dàng lựa chọn đăng ký.

Video sẽ được Xuất bản Full bản quyền mở rộng kèm theo hình ảnh và thông tin cá nhân của Anh/Chị. Anh/Chị có thể dùng Video Luật không giới hạn như sách Luật kinh doanh Bảo hiểm để:

  • Chia sẽ trực tiếp cho khách hàng/ứng viên theo các điều khoản cần xử lý từ chối
  • Đăng tải và chia sẽ trực tiếp trên tài khoản Facebook, Zalo, Tiktok cá nhân
  • Trình chiếu trong các hội nghị, sự kiện khách hàng trực tuyến
  • Trình chiếu trong các chương trình đào tạo đội ngũ kinh doanh

Các nội dung trong Video được biên tập theo đúng thông tin của Luật kinh doanh Bảo hiểm. Nguồn trích dẫn:

► Văn bản chính phủ: https://bit.ly/3oRuKWk

► Thư viện pháp luật: https://bit.ly/3GMQnx2

Mời Anh/Chị xem và chọn Video phù hợp với mục đích sử dụng:

Video Luật Bảo hiểm phiên bản Nữ:

Video số 1_Điều 3. Giải thích từ ngữ Chuyên môn trong Luật kinh doanh Bảo hiểm

Video số 2_Điều 4. Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm
Điều 5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Điều 6. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm
Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

Video số 3: Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm
Điều 13. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm
Điều 14. Hình thức hợp đồng bảo hiểm
Điều 15. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm
Điều 16. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Video số 4: Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Video số 5: Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Video số 6: Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin và Điều 20. Thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm

Video số 7: Điều 28. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường
Điều 29. Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường
Điều 30. Thời hiệu khởi kiện

Video số 8: Điều 31. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người
Điều 32. Số tiền bảo hiểm
Điều 33. Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người
Điều 34. Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

Video số 9: Điều 35. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ
Điều 36. Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm
Điều 37. Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn
Điều 38. Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết
Điều 39. Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm

Video số 10: Điều 58. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
Điều 59. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm
Điều 60. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
Điều 61. Nội dung kinh doanh tái bảo hiểm
Điều 62. Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động
Điều 63. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Video số 11: Điều 74. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
Điều 75. Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
Điều 76. Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Video 12: Điều 77. Khả năng thanh toán
Điều 78. Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán
Điều 79. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán
Điều 80. Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán
Điều 81. Chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán
Điều 82. Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm
Điều 83. Phá sản doanh nghiệp bảo hiểm

Video 13: Điều 84. Đại lý bảo hiểm
Điều 85. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm
Điều 86. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm
Điều 87. Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm
Điều 88. Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm

Video 14: Điều 94. Vốn pháp định, vốn điều lệ
Điều 95. Ký quỹ
Điều 96. Dự phòng nghiệp vụ
Điều 97. Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
Điều 98. Đầu tư vốn
Điều 99. Thu, chi tài chính

Video 15: Điều 120. Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm
Điều 121. Cơ quan quản lý nhà nước
Điều 122. Thanh tra chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm

Video Luật Bảo hiểm phiên bản Nam:

Video số 1_Điều 3. Giải thích từ ngữ Chuyên môn trong Luật kinh doanh Bảo hiểm

Video số 2_Điều 4. Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm
Điều 5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
Điều 6. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm
Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm

Video số 3: Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm
Điều 13. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm
Điều 14. Hình thức hợp đồng bảo hiểm
Điều 15. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm
Điều 16. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

Video số 4: Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm

Video số 5: Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Video số 6: Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin và Điều 20. Thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm

Video số 7: Điều 28. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường
Điều 29. Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường
Điều 30. Thời hiệu khởi kiện

Video số 8: Điều 31. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người
Điều 32. Số tiền bảo hiểm
Điều 33. Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người
Điều 34. Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ

Video số 9: Điều 35. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ
Điều 36. Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm
Điều 37. Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn
Điều 38. Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết
Điều 39. Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm

Video số 10: Điều 58. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
Điều 59. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm
Điều 60. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
Điều 61. Nội dung kinh doanh tái bảo hiểm
Điều 62. Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động
Điều 63. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động

Video số 11: Điều 74. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
Điều 75. Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
Điều 76. Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Video 12: Điều 77. Khả năng thanh toán
Điều 78. Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán
Điều 79. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán
Điều 80. Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán
Điều 81. Chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán
Điều 82. Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm
Điều 83. Phá sản doanh nghiệp bảo hiểm

Video 13: Điều 84. Đại lý bảo hiểm
Điều 85. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm
Điều 86. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm
Điều 87. Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm
Điều 88. Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm

Video 14: Điều 94. Vốn pháp định, vốn điều lệ
Điều 95. Ký quỹ
Điều 96. Dự phòng nghiệp vụ
Điều 97. Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
Điều 98. Đầu tư vốn
Điều 99. Thu, chi tài chính

Video 15: Điều 120. Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm
Điều 121. Cơ quan quản lý nhà nước
Điều 122. Thanh tra chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)

close nav
Tất cả danh mục